,,Na počátku Bůh stvořil člověka, avšak považoval ho za tak slabého, že mu dal psa."

F. Mery

 

,,Věřím, že fantazie je silnější než vědění.

Že mýty mají větší moc než historie.

Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.''

Robert Fulghum

 

,,Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.."

Mark Twain

 

,,Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.''

Galénos z Pergamu

 

,,Láska k tomu pravému psovi může přesahovat samotný život"

Stanley Coren


,,... jako náš přítel se už narodí, jeho oči jsou ještě zalepené a už v nás věří: dokonce ještě před narozením, je nám úplně odevzdaný"

Maurice Maeterlinck